سانگ به می‌رود

سانگ به می‌رود

سانگ یانگ رکستون 2017 به جنگ هیوندای سانتافه می‌رود
سانگ یانگ رکستون 2017 به جنگ هیوندای سانتافه می‌رود

سانگ یانگ از مدل 2017 شاسی بلند رکستون در نمایشگاه خودروی پاریس رونمایی خواهد کرد.

سانگ یانگ رکستون 2017 به جنگ هیوندای سانتافه می‌رود

(image)

سانگ یانگ از مدل 2017 شاسی بلند رکستون در نمایشگاه خودروی پاریس رونمایی خواهد کرد.

سانگ یانگ رکستون 2017 به جنگ هیوندای سانتافه می‌رود

اتومبیل