قنات قنات چیست؟

قنات قنات چیست؟

قنات چیست؟
قنات چیست؟

قنات‌ها هزاران سال است که در ایران و سرزمین‌های اطرافش، آب مورد نیاز برای آبیاری مقرون به‌صرفه‌ی محصولات  و نیز آب آشامیدنی انسان‌ها را تأمین می‌کنند. برای آشنایی بیشتر با مفهوم قنات، همراه  باشید.

قنات چیست؟

(image)

قنات‌ها هزاران سال است که در ایران و سرزمین‌های اطرافش، آب مورد نیاز برای آبیاری مقرون به‌صرفه‌ی محصولات  و نیز آب آشامیدنی انسان‌ها را تأمین می‌کنند. برای آشنایی بیشتر با مفهوم قنات، همراه  باشید.

قنات چیست؟

قرآن