گالری بر ایران

گالری بر ایران

گالری کارنامه، مروری بر فرهنگ دیداری کودکان ایران
گالری کارنامه، مروری بر فرهنگ دیداری کودکان ایران

گالری کارنامه به ایستگاه پایانی خود رسید و روز ۲۵ مرداد به فعالیت خود خاتمه می‌دهد. در قسمت‌های قبلی گزارش کجارو از این گالری به معرفی مجموعه و برخی از ناشران حاضر در آن پرداختیم. امروز در بخش پایانی گزارش از فعالیت این گالری یک جمع‌بندی خواهیم داشت. با همراه باشید.

گالری کارنامه، مروری بر فرهنگ دیداری کودکان ایران

(image)

گالری کارنامه به ایستگاه پایانی خود رسید و روز ۲۵ مرداد به فعالیت خود خاتمه می‌دهد. در قسمت‌های قبلی گزارش کجارو از این گالری به معرفی مجموعه و برخی از ناشران حاضر در آن پرداختیم. امروز در بخش پایانی گزارش از فعالیت این گالری یک جمع‌بندی خواهیم داشت. با همراه باشید.

گالری کارنامه، مروری بر فرهنگ دیداری کودکان ایران

پرس نیوز