ابزار لباس‌ حمل

ابزار لباس‌ حمل

ابزار سفر: ماشین لباس‌ شویی قابل حمل
ابزار سفر: ماشین لباس‌ شویی قابل حمل

کیسه اسکربا (Scrubba Wash Bag)، لباس‌شویی است که در جیب جا می‌گیرد و می‌شود در هر زمان و مکان از آن برای شستشوی لباس‌ها استفاده کرد. در مسافرت، کمپ‌های اقامتی و حتی خوابگاه‌‌های دانشجویی این کیسه کارایی دارد. با  همراه باشید و بیشتر درباره اسکرابا بخوانید.

ابزار سفر: ماشین لباس‌ شویی قابل حمل

(image)

کیسه اسکربا (Scrubba Wash Bag)، لباس‌شویی است که در جیب جا می‌گیرد و می‌شود در هر زمان و مکان از آن برای شستشوی لباس‌ها استفاده کرد. در مسافرت، کمپ‌های اقامتی و حتی خوابگاه‌‌های دانشجویی این کیسه کارایی دارد. با  همراه باشید و بیشتر درباره اسکرابا بخوانید.

ابزار سفر: ماشین لباس‌ شویی قابل حمل

آخرین اخبار ورزشی