افراد دهم دارند

افراد دهم دارند

افراد میانسال علاقمند به فناوری، یک دهم ثروت جهانی را در اختیار دارند
افراد میانسال علاقمند به فناوری، یک دهم ثروت جهانی را در اختیار دارند

براساس گزارش منتشر شده توسط BCG Global Client Discovery Survey، بیش از یک دهم از ثروت جهانی که بالغ بر ۱۶.۹ میلیارد دلار است در اختیار نسلی از افراد است که در ابتدای دهه‌ی ۸۰ میلادی متولد شده و هم اکنون در حال سپری کردن دهه‌ی چهارم از زندگی خود هستند. با  همراه باشید.

افراد میانسال علاقمند به فناوری، یک دهم ثروت جهانی را در اختیار دارند

(image)

براساس گزارش منتشر شده توسط BCG Global Client Discovery Survey، بیش از یک دهم از ثروت جهانی که بالغ بر ۱۶.۹ میلیارد دلار است در اختیار نسلی از افراد است که در ابتدای دهه‌ی ۸۰ میلادی متولد شده و هم اکنون در حال سپری کردن دهه‌ی چهارم از زندگی خود هستند. با  همراه باشید.

افراد میانسال علاقمند به فناوری، یک دهم ثروت جهانی را در اختیار دارند

خبر جدید