المنتال و کرد

المنتال و کرد

المنتال جدیدترین خودروی مسابقه ای و سبک وزن خود را معرفی کرد
المنتال جدیدترین خودروی مسابقه ای و سبک وزن خود را معرفی کرد

خودروهای مسابقه ای سبک وزن در بریتانیا طرفداران زیادی دارد. از این رو شرکت های خودروسازی مختلفی در این زمینه فعالیت میکنند. شرکت Elemental نیز در همین راستا در آستانه‌ی عرضه‌ی جدیدترین محصول خود است. با همراه باشید.

المنتال جدیدترین خودروی مسابقه ای و سبک وزن خود را معرفی کرد

(image)

خودروهای مسابقه ای سبک وزن در بریتانیا طرفداران زیادی دارد. از این رو شرکت های خودروسازی مختلفی در این زمینه فعالیت میکنند. شرکت Elemental نیز در همین راستا در آستانه‌ی عرضه‌ی جدیدترین محصول خود است. با همراه باشید.

المنتال جدیدترین خودروی مسابقه ای و سبک وزن خود را معرفی کرد

سیستم اطلاع رسانی