مدرسه نوین دانشگاه

مدرسه نوین دانشگاه

مدرسه و نظام آموزشی نوین از مکتب خانه تا دانشگاه
مدرسه و نظام آموزشی نوین از مکتب خانه تا دانشگاه

آموزش و پرورش در ایران از دوران باستان تا کنون تغییرات و دگرگونی‌های فراوانی داشته است. با همراه باشید تا با تاریخچه‌ی این نظام آموزشی آشنا شوید.

مدرسه و نظام آموزشی نوین از مکتب خانه تا دانشگاه

(image)

آموزش و پرورش در ایران از دوران باستان تا کنون تغییرات و دگرگونی‌های فراوانی داشته است. با همراه باشید تا با تاریخچه‌ی این نظام آموزشی آشنا شوید.

مدرسه و نظام آموزشی نوین از مکتب خانه تا دانشگاه

دانلود موزیک