قحطی قحطی چیست؟

قحطی قحطی چیست؟

قحطی چیست؟
قحطی چیست؟

قحطی پدیده‌ای است که به موجب آن، سلامت عمومی بشر بر اثر کمبود غذا، شدیداً به مخاطره می‌افتد. برای آشنایی بیشتر با با مفهوم واژه «قحطی»، در ادامه با  همراه باشید.

قحطی چیست؟

(image)

قحطی پدیده‌ای است که به موجب آن، سلامت عمومی بشر بر اثر کمبود غذا، شدیداً به مخاطره می‌افتد. برای آشنایی بیشتر با با مفهوم واژه «قحطی»، در ادامه با  همراه باشید.

قحطی چیست؟

اتومبیل