سامسونگ نوت شود

سامسونگ نوت شود

سامسونگ برای تامین کل باتری مورد نیاز نوت 7 دست به دامن چینی ها می شود

بنابر گزارش رویترز سامسونگ دیگر باتری مورد نیاز خود برای نوت 7 را از Samsung SDI تامین نخواهد کرد و در مقابل قراردادی را برای این منظور با شرکت چینی  Amperex Technology به امضا رسانده.

براساس اعلام تحلیلگران معتبر و شناخته شده، تا پیش از این بالغ بر 70 درصد از کل باتری های مورد نیاز برای نسخه های جهانی نوت 7 توسط Samsung SDI تولید می شده و سی درصد باقی مانده نیز که عموما در نسخه های چین این فبلت کهکشانی مورد استفاده قرار می گرفتند توسط ATL تولید می گردیدند.

با این همه همانطور که در خبرهای پراکنده خواندید، باتری های تولیدی توسط Samsung SDI در حین شارژ نوت 7 دچار آتش سوزی می شدند و گزارش هایی که در این باره منتشر می گردید در برهه ای آنقدر زیاد شدند که دست آخر سامسونگ تصمیم گرفت با اعلام یک فراخوان محصولات فروخته شده در سرتاسر دنیا را از بازار جمع آوری کند.

جالب است بدانید که گزارش های بسیار اندکی از بروز این مشکل در چین گزارش شد و به همین خاطر، سرزمین اژدهای سرخ در لیست فراخوان سامسونگ قرار نداشت. این مساله البته نشان می دهد که باتری های تولیدی توسط ATL بی خطر هستند و سامسونگ همچنان می تواند از آنها استفاده نماید.

بنابراین طبق اعلام یک منبع آگاه، کار تولید باقی باتری های مورد نیاز سامسونگ در یک یا دو فصل آتی به این شرکت چینی محول خواهد شد و جالب است بدانید که مدیر این شرکت نیز تایید کرده این ماه «افزایشی قابل توجه» در تجارت آن روی داده، هرچند که در صحبت های خود اشاره ای به سامسونگ نکرده است.

The post appeared first on .

سامسونگ برای تامین کل باتری مورد نیاز نوت 7 دست به دامن چینی ها می شود

بنابر گزارش رویترز سامسونگ دیگر باتری مورد نیاز خود برای نوت 7 را از Samsung SDI تامین نخواهد کرد و در مقابل قراردادی را برای این منظور با شرکت چینی  Amperex Technology به امضا رسانده.

براساس اعلام تحلیلگران معتبر و شناخته شده، تا پیش از این بالغ بر 70 درصد از کل باتری های مورد نیاز برای نسخه های جهانی نوت 7 توسط Samsung SDI تولید می شده و سی درصد باقی مانده نیز که عموما در نسخه های چین این فبلت کهکشانی مورد استفاده قرار می گرفتند توسط ATL تولید می گردیدند.

با این همه همانطور که در خبرهای پراکنده خواندید، باتری های تولیدی توسط Samsung SDI در حین شارژ نوت 7 دچار آتش سوزی می شدند و گزارش هایی که در این باره منتشر می گردید در برهه ای آنقدر زیاد شدند که دست آخر سامسونگ تصمیم گرفت با اعلام یک فراخوان محصولات فروخته شده در سرتاسر دنیا را از بازار جمع آوری کند.

جالب است بدانید که گزارش های بسیار اندکی از بروز این مشکل در چین گزارش شد و به همین خاطر، سرزمین اژدهای سرخ در لیست فراخوان سامسونگ قرار نداشت. این مساله البته نشان می دهد که باتری های تولیدی توسط ATL بی خطر هستند و سامسونگ همچنان می تواند از آنها استفاده نماید.

بنابراین طبق اعلام یک منبع آگاه، کار تولید باقی باتری های مورد نیاز سامسونگ در یک یا دو فصل آتی به این شرکت چینی محول خواهد شد و جالب است بدانید که مدیر این شرکت نیز تایید کرده این ماه «افزایشی قابل توجه» در تجارت آن روی داده، هرچند که در صحبت های خود اشاره ای به سامسونگ نکرده است.

The post appeared first on .

سامسونگ برای تامین کل باتری مورد نیاز نوت 7 دست به دامن چینی ها می شود